Gebruik het ICA-kompas als ...

1. Individu

… voor jouw eigen leerproces, eventueel aan de hand van een concreet coöperatief voorbeeld of als een individueel stakeholder van een coöperatie.

2. Organisatie

… indien je graag de resultaten van de Self-Scan en het Toekomstraject wil delen met Coopkracht. Deze “officiële” gegevens worden dan meegenomen bv. in het kader het jaarlijkse Coopkracht Syntheserapport over de ICA-principes.

3. Groepsoefening

... indien je graag eens wil verkennen of een groep stakeholders verschillende percepties hebben over hoe jouw organisatie met de ICA-principes omgaat. Je hebt dan twee mogelijkheden:

  • groepsleider:
    Als groepsleider registreer je een nieuwe organisatie (bv. CERA-groep A, Thomas More-studiegroep B). Je hebt dan de mogelijkheid om de resultaten van de Self-Scan van de groepsleden met elkaar te vergelijken.

  • groepslid:
    Als groepslid kies je bij de registratie de door de groepsleider aangemaakte organisatie.

Voor alle onderdelen van het kompas, behalve "Van Start" en "Ondersteuning" heb je een login nodig en moet je je registreren.

of registreer »
of log in »