Kennistest coöperatief ondernemen

Uw vooruitgang

1 / 15

1. Hoeveel coöperaties kende België in 2010?

2. Welk land in de EU-27 telde de meeste coöperaties in 2010?

3. Met hoeveel percent draagt de coöperatieve economie gemiddeld bij aan het BBP van de lidstaten van de EU?

4. Hoeveel mensen werken wereldwijd in een coöperatie?

5. Hoeveel mensen zijn wereldwijd lid van een coöperatie?

6. Hoe groot is de omzet van de top 300 coöperaties wereldwijd?

7. Wanneer werd de eerste echte coöperatie wereldwijd opgericht en waar?

8. Wat is de oudste coöperatie in België?

9. Wanneer werd coöperatief ondernemen voor het eerst in de Belgische wetgeving opgenomen?

10. Investeren er wereldwijd meer mensen geld in coöperaties dan dat er mensen beleggen via de beurs?

11. Hoeveel percent van de melk van Belgische melkveehouders wordt opgehaald en verwerkt door een coöperatie?

12. Welke voetbalclubs zijn coöperatief georganiseerd?

13. Hoeveel percent produceren van de totale Amerikaanse elektriciteit produceren de rurale elektriciteitscoöperaties?

14. Wanneer riepen de Verenigde Naties het Internationaal Jaar van de Coöperatie uit?

15. Welke zijn de coöperatieve principes erkend door de International Co-operative Alliance?

Uw score